BESTYRELSE OG UDVALG

Bestyrelse:

Formand: Susanne


Næstformand: Inge-Lise (Ingolf)


Kasserer: Pernille


Ann


Jette1. Suppleant: Helle

     

2. Suppleant: Ina
       

Revisor: Tove


Revisorsuppleant: PiaOrden i noder:
Lis K. - 
Helle printer


Nodearkiv: Pernille

 
Sangudvalg: Tine, Lis B., Kirsten, Ina og Jane

Presse: Inge-Lise (Ingolf)

Scrapbog:
Kirsten - Ingolf printer
 
Lotteri:
Inge og Inge-Lise ( Ingolf)

Kaffekasse: Inge-Lise (Ingolf)

Øl og vand: Pernille (øl og vand) og Pia (vin)  


Kaffe og te: Joan


Fanebærer:
Aase. Suppleant Inge-Lise (Ingolf) 

     
Webmaster: Rikke og Ina